obrazok 5

Naša spoločnosť vykonáva celú svoju činnosť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Sme spoločnosťou registrovanou v obchodnom registri. Pri našej podnikateľskej činnosti sa riadime zákonom o odpadoch.

 

V roku 2012 nám vydal Obvodný úrad životného prostredia v Žiline potvrdenie o registrácii na zber a prepravu odpadov. Konkrétne pre kategórie 02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad20 01 25 – jedlé oleje a tuky.

Link na registráciu nájdete po kliknutí TU.

 

V júni 2013 nám bolo pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky registračné číslo prepravcu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 – písm. p.

Rozhodnutie od ŠVPS SR nájdete TU.

 

Počas nášho fungovania sa snažíme vzdelávať v oblasti nakladania s odpadmi. Príkladom je naša účasť na seminári k nakladaniu s vedľajšími živočíšnymi produktmi, na ktorom sme získali osvedčenie.

 

 

Ďalšie dôležité odkazy na legislatívu:

 

-         Zákon č. 343/2012 Z.z.

-         Zákon č. 223/2012 Z.z.

-         kuchynský odpad

-         vedľajšie živočíšne produkty

-         materiál kategórie 3

 

 

Inštitúcie:

 

-         Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

-         Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline

-         Obvodný úrad životného prostredia v Žiline