Naše služby

Naše služby

Potrebujete sa zbaviť rastlinných olejov a tukov ? Potrebujete vyriešiť problém s novou legislatívou týkajúcou sa kuchynských odpadov? Ponúkame komplexné vyriešenie zberu odpadov pre stravovacie a reštauračné zariadenia. Pri zbere kuchynských odpadov (materiál kategórie 3) ponúkame riešenia na mieru, pri ktorých minimalizujeme vaše finančné náklady na zbavovanie sa kuchynských odpadov.

Spoluprácou s nami môžete len získať!

Pri zbere rastlinných olejov, tukov a BRO odpadu ponúkame:

Zberné nádoby

Bezplatný prenájom certifikovaných zberných nádob (objem 20, 40, 50,1000 litrov).

Pravidelný zber

Zber oleja v pravidelných intervaloch, prípadne do 1-2 dní na zavolanie (v závislosti od regiónu a množstva odpadu).

Spolupráca

Spoluprácu s každým stravovacím zariadením (reštaurácia, jedáleň, bufet atď.) s rovnakým, spoľahlivým prístupom.

Úspora

Minimalizovanie nákladov spojených zo zberom BRO odpadu.