background

Prečo my?

Odber oleja realizujeme do 24 hodín od nahlásenia, alebo pravidelne vo Vami určených dňoch a časoch.

Prečo recyklovať s PM Diesel? - šetríme Vašu penaženku !

Kuchynský olej je neodmysliteľnou surovinou pre prípravu jedál nielen v našich domácnostiach, ale jeho najväčšími spotrebiteľmi sú reštaurácie, motoresty, stánky s rýchlym občerstvením a iné gastronomické zariadenia.

Práve podnikatelia v gastronomickom sektore sú zo zákona povinní triediť a likvidovať použitý kuchynský olej ako odpad pod katalógovým číslom 20 01 25, inak im hrozí pokuta vo výške niekoľkých stoviek eur.

Okrem toho, že vás uchránime pred hrozbou pokút, pri každom odvoze použitého oleja vám poskytneme čistý olej na výmenu zdarma prípadne Vám za prepálený olej zaplatíme v hotovosti , je len na Vás pre ktorú možnosť sa rozhodnete . Za odvoz a likvidáciu neplatíte žiadne paušálne poplatky a nie ste viazaní žiadnym minimálnym odberom.

Navyše!

Bezplatne Vám vieme pomôcť s odberom BRO - kuchýnského odpadu !

Pre zachytávanie použitého oleja vám bezplatne zapožičiame certifikované nádoby s rôznym objemom podľa vašej skutočnej spotreby.

Pre vaše pohodlie

Použitý olej od vás budeme vyzdvihovať v pravidelných intervaloch podľa dohody a v čase, ktorý vám vyhovuje, prípadne nám môžete zavolať pre výnimočný odvoz mimo dohodnutého harmonogramu.

Pri odvoze vymeníme naplnené nádoby za čisté, ktoré môžete používať do ďalšej výmeny a vystavíme vám potvrdenie o odbere. Nemusíte sa tak o nič starať.


Pre zelenšiu budúcnosť

V domácnostiach končí použitý olej často v odtoku alebo toalete, kde okrem upchávania potrubia znehodnocuje vodu a láka hlodavce. Našťastie ide vo väčšine prípadov o menší objem, ktorý sa s odpadom vyprodukovaným stravovacími zariadeniami nedá porovnať.

Použitý olej je stále hodnotnou surovinou, ktorá sa využíva na výrobu biopalív alebo iných produktov. Jeho svedomité recyklovanie tak prispieva nielen k ekologickej zodpovednosti vašej firmy, ale reálne tiež pomáha budovať zdravšie prostredie pre budúce generácie.


Mám záujem o naše služby