background

Potravinový odpad

Čo s potravinovým odpadom?

Venujeme sa pravidelnému zberu a likvidácii potravinového odpadu, medzi ktorý patrí napríklad pečivo, zelenina, ovocie, mliečne výrobky, nápoje, vajcia, polotovary, atď. Na požiadanie zabezpečíme aj likvidáciu balených potravín po dátume spotreby v plastových, papierových, hliníkových, sklenených, či iných obaloch, vrátane chybných šarží, nepodarkov a iných problémov súvisiacich s výrobou a distribúciou potravín.

Pre tieto účely poskytujeme zákazníkom rôzny typy zberných nádob v objeme 60-240 litrov a v prípade nadmerného množstva ponúkame aj možnosť paletového a kontajnerového vývozu v objeme 5-30 m³, prípadne mimoriadny vývoz veľkých množstiev odpadu pomocou kamiónov.

Postaráme sa o celý proces od vyzdvihnutia naplnených zberných nádob a výmeny za prázdne, až po likvidáciu odpadu podľa platnej legislatívy.

Naše služby poskytujeme na území celého Slovenska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, týkajúcim sa likvidácie potravín po dátume spotreby.


Mám záujem