Zber kuchynského oleja

Čo s použitým kuchynským olejom?

Liať ho do záchodov či odtokov rozhodne nie je vhodným riešením. Na základe aktuálne platnej legislatívy sú reštaurácie a iné stravovacie zariadenia povinné zabezpečiť jeho ekologické spracovanie. Bežné domácnosti zatiaľ k zberu použitého oleja viazané nie sú, ale zberom kuchynského oleja môžeme všetci prispieť k zvýšeniu životnej úrovne krajiny a čistote našich vôd. Použitý kuchynský olej vykupujeme za výhodnú cenu. Kuchynský olej od vás vyzdvihneme a postaráme sa o jeho ekologické spracovanie. Zastrešujeme kompletnú legislatívnu agendu, ktorú je potrebné viesť. Všetky povinné evidencie, zberné listy, zmluvy či vysledovateľnosť použitého kuchynského oleja.

Máte záujem?