background

Legislatíva a právne informácie

Realizujeme do 24 hodín od nahlásenia, alebo pravidelne vo Vami určených dňoch a časoch.

Vitajte na stránke právnych informácií spoločnosti PM Diesel

Naša spoločnosť vykonáva celú svoju činnosť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Sme spoločnosťou registrovanou v obchodnom registri. Pri našej podnikateľskej činnosti sa riadime zákonom o odpadoch..


Rok 2012

V roku 2012 nám vydal Obvodný úrad životného prostredia v Žiline potvrdenie o registrácii na zber a prepravu odpadov. Konkrétne pre kategórie 02 03 04 – látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie, 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.


Link na registráciu nájdete po kliknutí TU

Rok 2013

V júni 2013 nám bolo pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky registračné číslo prepravcu vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3


Rozhodnutie od ŠVPS SR nájdete

Počas nášho fungovania sa snažíme vzdelávať v oblasti nakladania s odpadmi. Príkladom je naša účasť na seminári k nakladaniu s vedľajšími živočíšnymi produktmi, na ktorom sme získali osvedčenie.


Ďalšie dôležité odkazy na legislatívu:

Inštitúcie:

  • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Viac TU)
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline (Viac TU)
  • Obvodný úrad životného prostredia v Žiline (Viac TU)

Zariadenia ktoré ponúkame my, sú kompletné. Pre výrobu bionafty sú potrebné chemikálie (hydroxid sodný, metanol), ktoré vám pri kúpe zariadenia ako jediný vieme ponúknuť za výrobnú cenu.