background

Zber použitého kuchynského oleja pre reštaurácie

Prevádzka reštaurácie je náročný proces, ktorý si vyžaduje veľa úkonov a času.

Veľká väčšina jedál z reštaurácii potrebuje k svojej príprave kuchynský olej. Čo ale potom s použitým kuchynským olejom? Na základe úpravy legislatívy je povinnosťou reštaurácií zariadiť spracovanie použitého kuchynského oleja. My toto bremeno za vás vyriešime a vy sa budete môcť plne venovať prevádzke a svojim zákazníkom.

Postup je nasledovný: Telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom tejto stránky nás kontaktujete ohľadom likvidácie použitého kuchynského oleja. Pripravíme pre vás zmluvu na ekologickú likvidáciu použitého kuchynského oleja. Po podpísaní zmluvy si následne dohodneme termín prvého odvozu kuchynského oleja.

Bezplatne poskytneme certifikovanú zbernú nádobu, do ktorej budete zbierať použitý kuchynský olej. Odvoz kuchynského oleja bude následne prebiehať formou výmeny nádob. Vy nám dáte nádobu s kuchynským olejom a na výmenu dostanete vydezinfikovanú čistú nádobu, do ktorej budete zbierať kuchynský olej do ďalšieho zberu.

Pri vyzdvihnutí kuchynského oleja vám samozrejme na mieste vystavíme potvrdenie o odbere a ekologickej likvidácii použitého kuchynského oleja, ktoré si treba starostlivo uchovať. Za použitý kuchynský olej vám samozrejme vyplatíme zmluvou dohodnutú odmenu. Pri každom odvoze použitého oleja vám poskytneme čistý olej na výmenu zdarma prípadne Vám za prepálený olej zaplatíme v hotovosti.

Zber kuchynského oleja prebieha v pravidelných intervaloch. O presných terminoch či prípadných zmenách budete vždy v predstihu informovaní. V prípade potreby je po dohode možnosť odvozu kuchynského oleja aj mimo pravidelných termínov zberu.

Bezplatne Vám vieme pomôcť s odberom BRO - kuchýnského odpadu !

Pre zachytávanie použitého oleja vám bezplatne zapožičiame certifikované nádoby s rôznym objemom podľa vašej skutočnej spotreby.

  • 1. Objednávka na likvidáciu oleja
  • 2. Podpísanie zmluvy o likvidácii oleja
  • 3. Odvoz oleja a výmena nádoby
  • 4. Potvrdenie o likvidácii oleja a vyplatenie odmeny za odovzdaný olej

Nádoby na kuchynský olej

Aby sa mohol použitý kuchynský olej použiť na ďalšie spracovanie, je dôležité pri jeho uskladnení používať vhodné zberné nádoby. Poskytujeme bezplatný prenájom certifikovaných zberných nádob. Podľa množstva oleja ktorý vyprodukujete si môžete zvoliť nádoby s rôznym objemom. ( 20, 40, 50,1000 litrov).

Mám záujem