Zber použitého kuchynského oleja pre reštaurácie

Prevádzka reštaurácie je náročný proces, ktorý si vyžaduje veľa úkonov a času.

Veľká väčšina jedál z reštaurácii potrebuje k svojej príprave kuchynský olej. Čo ale potom s použitým kuchynským olejom? Na základe úpravy legislatívy je povinnosťou reštaurácií zariadiť spracovanie použitého kuchynského oleja. My toto bremeno za vás vyriešime a vy sa budete môcť plne venovať prevádzke a svojim zákazníkom.

Postup je nasledovný: Telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom tejto stránky nás kontaktujete ohľadom likvidácie použitého kuchynského oleja. Pripravíme pre vás zmluvu na ekologickú likvidáciu použitého kuchynského oleja. Po podpísaní zmluvy si následne dohodneme termín prvého odvozu kuchynského oleja.

Bezplatne poskytneme certifikovanú zbernú nádobu, do ktorej budete zbierať použitý kuchynský olej. Odvoz kuchynského oleja bude následne prebiehať formou výmeny nádob. Vy nám dáte nádobu s kuchynským olejom a na výmenu dostanete vydezinfikovanú čistú nádobu, do ktorej budete zbierať kuchynský olej do ďalšieho zberu.

Pri vyzdvihnutí kuchynského oleja vám samozrejme na mieste vystavíme potvrdenie o odbere a ekologickej likvidácii použitého kuchynského oleja, ktoré si treba starostlivo uchovať. Za použitý kuchynský olej vám samozrejme vyplatíme zmluvou dohodnutú odmenu.

Zber kuchynského oleja prebieha v pravidelných intervaloch. O presných terminoch či prípadných zmenách budete vždy v predstihu informovaní. V prípade potreby je po dohode možnosť odvozu kuchynského oleja aj mimo pravidelných termínov zberu.

  • 1. Objednávka na likvidáciu oleja
  • 2. Podpísanie zmluvy o likvidácii oleja
  • 3. Odvoz oleja a výmena nádoby
  • 4. Potvrdenie o likvidácii oleja a vyplatenie odmeny za odovzdaný olej
Máte záujem?