background

Zber kuchynského oleja

Čo s použitým kuchynským olejom?

Liať ho do záchodov či odtokov rozhodne nie je vhodným riešením. Na základe aktuálne platnej legislatívy sú reštaurácie a iné stravovacie zariadenia povinné zabezpečiť jeho ekologické spracovanie. Bežné domácnosti zatiaľ k zberu použitého oleja viazané nie sú, ale zberom kuchynského oleja môžeme všetci prispieť k zvýšeniu životnej úrovne krajiny a čistote našich vôd. Použitý kuchynský olej vykupujeme za výhodnú cenu. Kuchynský olej od vás vyzdvihneme a postaráme sa o jeho ekologické spracovanie. Zastrešujeme kompletnú legislatívnu agendu, ktorú je potrebné viesť. Všetky povinné evidencie, zberné listy, zmluvy či vysledovateľnosť použitého kuchynského oleja.

Venujeme sa pravidelnému zberu a likvidácii potravinového odpadu, medzi ktorý patrí napríklad pečivo, zelenina, ovocie, mliečne výrobky, nápoje, vajcia, polotovary, atď. Na požiadanie zabezpečíme aj likvidáciu balených potravín po dátume spotreby v plastových, papierových, hliníkových, sklenených, či iných obaloch, vrátane chybných šarží, nepodarkov a iných problémov súvisiacich s výrobou a distribúciou potravín.

Pre tieto účely poskytujeme zákazníkom rôzny typy zberných nádob v objeme 60-240 litrov a v prípade nadmerného množstva ponúkame aj možnosť paletového a kontajnerového vývozu v objeme 5-30 m³, prípadne mimoriadny vývoz veľkých množstiev odpadu pomocou kamiónov.

Postaráme sa o celý proces od vyzdvihnutia naplnených zberných nádob a výmeny za prázdne, až po likvidáciu odpadu podľa platnej legislatívy.

Naše služby poskytujeme na území celého Slovenska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, týkajúcim sa likvidácie potravín po dátume spotreby.

Venujeme sa pravidelnému zberu a likvidácii potravinového odpadu, medzi ktorý patrí napríklad pečivo, zelenina, ovocie, mliečne výrobky, nápoje, vajcia, polotovary, atď. Na požiadanie zabezpečíme aj likvidáciu balených potravín po dátume spotreby v plastových, papierových, hliníkových, sklenených, či iných obaloch, vrátane chybných šarží, nepodarkov a iných problémov súvisiacich s výrobou a distribúciou potravín.

Pre tieto účely poskytujeme zákazníkom rôzny typy zberných nádob v objeme 60-240 litrov a v prípade nadmerného množstva ponúkame aj možnosť paletového a kontajnerového vývozu v objeme 5-30 m³, prípadne mimoriadny vývoz veľkých množstiev odpadu pomocou kamiónov.

Postaráme sa o celý proces od vyzdvihnutia naplnených zberných nádob a výmeny za prázdne, až po likvidáciu odpadu podľa platnej legislatívy.

Naše služby poskytujeme na území celého Slovenska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, týkajúcim sa likvidácie potravín po dátume spotreby.


Nádoby na kuchynský olej

Aby sa mohol použitý kuchynský olej použiť na ďalšie spracovanie, je dôležité pri jeho uskladnení používať vhodné zberné nádoby. Poskytujeme bezplatný prenájom certifikovaných zberných nádob. Podľa množstva oleja ktorý vyprodukujete si môžete zvoliť nádoby s rôznym objemom. ( 20, 40, 50,1000 litrov).


Mám záujem